Trang chính |Tiểu sử người sáng lập| Tiên Thiên Khí Công| Tài liệu phát hành Kinh nghiệm trị bịnh nan y & Kiến thức quan trọng|Sau 30 năm|

Sơ lược tiểu sử người sáng lập Hội Tiên Thiên Khí Công tại Hoa Kỳ cũng là tác giả các sách diễn giải phương pháp ngừa và trị bịnh nan y, kéo dài tuổi thọ, sống an vui hạnh phúc và ra đi an lành.

  
GS Phạm Văn Chính đang an định

       Giáo sư Phạm Văn Chính, người sáng lập Hội Tiên Thiên Khí Công cũng là tác giả các sách Khí Công Trị Bịnh, đă được nhà xuất bản AuthorHouse của Mỹ phát hành rộng răi trên thế giới. 
        Tác giả tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm và Đại Học Văn Khoa, Viện Đại Học Cần Thơ năm 1968, Chủ Tịch Hội Đồng Văn Hoá Giáo Dục Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo từ năm 1969, Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Ḥa Hảo An Giang từ năm 1970. Sang Hoa Kỳ năm 1998, ông theo học 4 năm Đại học, tốt nghiệp năm 2003.
      Ông được khẩu truyền và tâm truyền Tiên Thiên Khí Công để pḥ̣ng, trị bịnh nan y của thời đaị, keó dài tuổi thọ, sống an vui và ra đi b́nh an tại An Giang từ cuối năm 1974, phổ biến rộng răi tại Hoa Kỳ từ tháng 7 năm 2001. Phương pháp đă cứu được hàng ngàn người tại Hoa Kỳ và Việt Nam thoát khỏi nhiều bịnh nan y khác nhau nhờ Nhập Thất ngắn ngày, thay đổi cách ăn uống và an định phần tâm linh. 
   Tác giả đang t́m cách thực hiện Trung Tâm Giáo Dục Sức Khoẻ tại Hoa Kỳ, Việt Nam và các nơi khác. Phát nguyện này sẽ thực hiện được nhờ sự giúp sức của nhiều người giàu ḷ̣ng hảo tâm.